Ինգո Արմենիա Ապահովագրական ՓԲԸ

Ինգո Արմենիա Ապահովագրական ՓԲԸ

Ինգո Արմենիա Ապահովագրական ՓԲԸ հիմնվել է 1997թ. "ԷՖԵՍ" Ապահովագրական ՓԲԸ անվանմամբ: 2003թ. Ռուսական "Ինգոստրախ" Ապահովագրական ԲԲԸ ձեռք է բերել Ընկերության բաժնետոմսերի 75%-ը, որին հետևել է Ընկերության անվանափոխումը "ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ" ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓԲԸ; 2004թ. Ընկերությունը դարձել է միջազգային խոշորագույն "INGO" խմբի լիարժեք անդամ, որի ընդհանուր կանոնադրական կապիտալը կազմում է շուրջ 2.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ ակտիվների ծավալը հասնում են շուրջ 10մլրդ ԱՄՆ դոլարի:

"ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ"-ը ՀՀ ապահովագրական շուկայում. Փաստերը համառոտ.

  • Վերջին 4 տարիների ընթացքում Ընկերությունը հանդիսանում է ՀՀ ապահովագրականշուկայի առաջատարն ընդհանուր հավաքագրած ապահովագրավճարների և կատարած ապահովագրական հատուցումների ծավալով,
  • Իր գործունեության վերջին 8 տարիների ընթացքում ՀՀ ապահովագրական շուկայում "ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ" -ն մշտապես զբաղեցրել է առաջատար դիրքեր ֆինանսական մի շարք կարևորագույն ցուցանիշներով,
  • Գույքային, անձնական և պատասխանատվության ապահովագրության տեսակներով ակտիվ գործունեություն ծավալելու շնորհիվ Ընկերությունն ունի հավասարակշռված ապահովագրական պորտֆել,
  • Հաճախորդների գոհունակության բարձր մակարդակ, 
  • 24/7 գործող Հայտերի սպասարկման կենտրոն (Call Center); հեռ.` 592121,
  • Պայմանագիր սպասարկող առանձին աշխատակից յուրաքանչյուր կորպորատիվ հաճախորդի համա